Aaron in Azerbaijan

Just another blog about Azerbaijan.

A Sunday Poem

leave a comment »

This week’s poem was written by Fikrət Qoca, a poet and writer of short stories.  Here, Fikrət writes about the passing of time, how we must reconcile ourselves to the changes that lead us to the future, and appreciate the cycle of change that is constantly ending and beginning. Check out more of his poems and short story at his page on Azeri.org.  Enjoy:

Fortunately, There is a Future

Fortunately, people pass away,
Fortunately, people are born,
If the world belonged only to one generation,
Then the roads of the world would be much shorter.

From the beginning, winter is winter
And spring is spring.
Time moves in cycles.
The fish have always lived
Beneath the feet of human beings,
And the birds above them.

The air on the earth’s surface
And the water under the soil
Restore the land and give it back to the people.
You don’t know
Whether a human being turns into soil,
Or the soil turns into a human being.

There’s no use of your knowing this,
Life takes back everything it gives.
What is left in the soil
Is what is left from people,
If they themselves don’t destroy what is left.

The past always consoles itself with the past,
Time circles, ways become longer.
The future has always been bright.
Fortunately, the world has a future.

For the Azerbaijani original…

Yaxşı ki, Gələcək Var

Yaxşı ki, insanlar ölüb gedirlər,
Yaxşı ki, doğulub gəlir insanlar.
Dünya tək bir nəslin olsaydı əgər,
Çox gödək olardı dünyada yollar.

Əzəldən qış qışdır, bahar da bahar,
Zaman dairə içrə ömrə başlayıb.
Insanın ayağı altda balıqlar,
Başının üstündə quşlar yaşayıb.

Üstdən hava hörür, altdan su görür
Torpağı dirildib verir zamana.
Bilmirsən insandır – torpağa dönür,
Yoxsa ki, torpaqdır – dönür insana.

Bunu bilməyin də nə mənası var.
Həyat verdiyinin hamısın alır
Torpaq üstə qalan – insandan qalır.
Onu da insanlar dağıtmasalar.

Keçmiş də keçmişdən təsəlli alıb,
Zaman dövr eyləyir, uzanır yollar.
Gələcək həmişə işıqlı olub
Yaxşı ki, dünyanın gələcəyi var.

Advertisement

Written by Aaron

January 9, 2011 at 1:36 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: