Aaron in Azerbaijan

Just another blog about Azerbaijan.

A Sunday Poem

leave a comment »

Today’s poem is, I’ll Have a Cat, by Vagif Samadoghlu (Vaqif Səmədoğlu):

I’ll Have a Cat

I’ll have a cat which will be
the softest one in the world.
I’ll find an armchair
which will be wider than the world itself.
The smoke of an English pipe
which will be full of
the finest tobacco in the world
will surround me.
And a big wall-clock
will be standing in front of me,
And it’ll be showing
the most beautiful moments
of my life…

For the Azeri…

Mənim Bir Pişiyim Olacaq

Mənim bir pişiyim olacaq
yer üzündə ən yumşaq.
Bir kreslo tapılacaq oturmağa
dünyadan da geniş,
yer üzünün ən gözəl tütünüylə dolu
bir ingilis qəlyanı
etirli tüstüsüylə
bürüyəcək məni,
bir də nəhəng divar saatı
duracaq gözlərimin qarşısında,
ömrümün
ən gözəl çağını
göstərə-göstərə…

Find more poems by Vaqif and others at Azeri.org.

Advertisement

Written by Aaron

February 27, 2011 at 12:26 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: