Aaron in Azerbaijan

Just another blog about Azerbaijan.

A Sunday Poem

with 2 comments

This week’s Azerbaijani poem comes from Ramiz Rövşən.  We first did a poem by Ramiz here.  Today, we read “Nə Hirslə Oxuyur Bu Quş” or “With What Fury This Bird Sings”:

With What Fury This Bird Sings

With what fury this bird sings.
It sounds more like a curse than a song,
It almost seems to bark,
It’s half bird, half dog.

There is no bird on earth,
That understands the language of this bird.
The dogs bark back
At the voice of this barking bird.

What rage, what fury, this bird conveys,
It bears malice towards the wolf.
Why to blame it for barking,
Maybe its life is as miserable as that of a dog’s.

Bark, even though you’re a bird;
Fly, even though you’re a dog,
Who cares in this country
Where dogs survive by licking boots,
And birds bark like dogs.

For the Azeri, continue beyond the fold.

Nə Hirslə Oxuyur Bu Quş

Nə hirslə oxuyur bu quş,
Mahnı deyil, qarğışdı bu.
Elə bil hürür adama,
Yarı it, yarı quşdu bu.

Yoxdu quşlar arasında
Dilini bilən bu quşun.
Itlər səs verir səsinə
Bayaqdan hürən bu quşun.

Nə çoxdu hirsi-hikkəsi,
Canındakı qurd kinidi.
Yazıq hürməsin, neyləsin,
Bəlkə günü it günüdü.

Quş olub hür, it olub uç,
Kimdi görən bu ölkədə?!
Iti qab dibi yalayan,
Quşu hürən bu ölkədə…

Advertisement

Written by Aaron

March 27, 2011 at 6:12 pm

Posted in Uncategorized

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Clearly a poem for the whole world! Thanks for posting, Aaron.

    Said

    March 28, 2011 at 6:10 am

  2. just nice

    Shamil Mustafa

    March 23, 2012 at 10:51 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: