Aaron in Azerbaijan

Just another blog about Azerbaijan.

A Sunday Poem

leave a comment »

This week’s poem is by Jabir Novruz (Cabir Novruz), entitled Value People While They Are Alive (Sağlığında Qiymet Verin İnsanlara). Enjoy more writings by Azerbaijanis from Azeri.org.

Value People While They Are Alive

I have a wish, hey people, let me tell you.
Value the people while they’re alive,
Call the good people, “good” while they’re alive,
Call those who are bad, “bad” while they’re alive,
And only while they’re alive.
Everybody knows the real value of themselves

If I’m wrong, reproach me,
I beg you a million times
Value the poets while they are alive.
Erect monuments for immortals while they’re alive.

Don’t rely entirely on the future.
Don’t save your words for the future.
I hate the “futures”,
I hate untimely actions,
I hate gossipers and babblers,
I hate when the drums are played after the party is over.

Make happy the honest people while they are alive,
Live with this aim in life.
Unmask the dishonest ones while they are alive.
Call traitors by their names,
Call the cunning ones, “foxes”,
Call the brave ones, “lions”,
Value the people while they’re alive.

Let everybody know their place while they’re alive.
This will shorten the life of the bad,
And lengthen the life of the good.

Why are our hearts filled with love and respect
Only after a person is dead?
Why do the good become good only after they’re dead
As do the bad.
Even dishonest ones become honest.
Even strangers become dear to us.

We remember them.
We write tributes,
We call them all “good” and see them off to the afterlife.
What’s this belated blessing for?
Will the grave become larger?
Or the dead one revive?

I don’t like these outdated traditions.
I don’t like this love for tombs,
I don’t like this kind of respect,
I don’t like it
I don’t want this untimely honor,
I’d never change one moment of my life
For thousands of golden deaths.
I’d never change one ounce of respect while alive
For thousands of tombs when I’m dead.

If I’m wrong, please forgive me,
I address both old and young alike.
Value people while they’re alive.
Call the good, “good” while they’re alive,
Call the bad, “bad” while they’re alive.

The Azeri version is here, below.

Sağlığında Qiymet Verin İnsanlara

Bir arzum var, ay adamlar, qoyun deyim,
Sağlığında qiymət verin insanlara,
Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin,
Sağlığında yaman deyin yamanlara,
Yalnız, yalnız, sağ olanda,
Hər kəs əsl qiymətini bilər onda.

Bu sözlərim düz olmasa, töhmət edin,
Sizdən rica eləyirəm milyon kərə,
Şairlərə sağlığında hörmət edin,
Sağlığında heykəl qoyun ölməzlərə…

Gələcəyə çox da ümid bağlamayın,
Sözünüzü sonralara saxlamayın.
Zəhləm gedir sonralardan,
Vaxtsiz dinən zurnalardan,
Boşboğazdan, avaradan,
Toydan sonra nağaradan.

Sağlığında sevindirin təmizləri,
Siz həyatda bu amalla addımlayın.
Sağlığında ifşa edin xəbisləri,
Satqınlara sağlığında satqın deyin,
Tülkü deyin tülkülərə,
Aslan deyin aslanlara.
Sağlığında qiymət verin insanlara…

Hər kəs bilsin öz yerini
Necə sağdır,
Bu, pislərin həyatını qısaltmaqdır
Yaxşıların həyatını uzatmaqdır…

Bu nədəndir ölən kimi, qəlbimizdə
Adamlara sevgi, hörmət aşıb-daşır.
Ölən kimi yaxşılar da yaxşılaşır.
Yamanlar da yaxşılaşır…
Çirkinlər də təmiz olur ölən kimi…
Yadlar belə əziz olur ölən kimi…
Xatirələr söyləyirik,
Nekroloqlar qollayırıq,
Hamısına ucdantutma yaxşı deyib
O dünyaya yollayırıq.

Bu gecikmiş xeyir-dua nəyə gərək?
Bundan məzar böyüyəcək
Ya ölənmi diriləcək?
Xoşum gəlmir
Bu köhnəlmiş adətlərdən,
Xoşum gəlmir…
Bu sərdabə sevgilərdən,
Hörmətlərdən xoşum gəlmir.

Istəmirəm vaxt-vədəsiz şöhrəti mən,
Bir an ömrü milyon qızıl ölüm gələ
Dəyişmərəm…
Diri üçün iynə boyda hörməti mən
Ölü üçün min heykələ dəyişmərəm…
Düz deməsəm, onda məni bağışlayın,
Üz tutaram uşaqlara,
Qocalara, cavanlara,
Sağlığında qiymət verin insanlara,
Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin,
Sağlığında yaman deyin yamanlara…

Advertisement

Written by Aaron

April 17, 2011 at 11:58 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: