Aaron in Azerbaijan

Just another blog about Azerbaijan.

A Sunday Poem

leave a comment »

Last week featured me failing to put up a poem. My apologies to any dedicated readers of the A Sunday Poem posts. I’ll make it up to you, I swear.  In the meantime, enjoy this poem by Abdulla Shaig (Abdulla Şaiq):

That Was You

For so long, I dreamed of a statue of a beauty – a nymph.
For so long, I created a lovely image in my dreams,
I would choose colors from the flowers
For her cheeks and lips.
To tell you the truth, that nymph that I was envisioning
Was so close and native to my heart.
I painted her image in the bottom of my heart,
I loved her, and melted like a candle from my love to her.
From time to time when
She would reappear in my dreams,
A vibrant truth would tremble in front of me.
She would wave her hand made of light and say:
“Go and look for this truth, and you will find it.”
Like wandering Majnun,* I roamed from place to place,
I revealed my quest to the stones, mountains and lands.
I attended many art exhibitions throughout the world,
But couldn’t find that vibrant truth anywhere.
Every time I saw a beautiful girl,
It would remind me of that image in my dreams,
I would count the days and months,
Along with the stars at night,
Months, years passed, but no nymph was found
To embody the image of my dreams.
“Probably God hasn’t created her yet,” I said.
But, still, she would shine forth like the Sun in my heart.
Passionate love, bright hope and powerful faith
Would tell me: “Don’t lose hope, go look for her!”
And I would look with zealous determination,
Oh, my angel, at that lucky moment finally
The truth shone like the Sun that I had been looking for:
“Hey you, creation of my heart!
That truth was you,
Hey, statue of beauty!”

* Majnun refers to a legend of love, based on a story similar to Shakespeare’s Romeo and Juliet, though preceding it by centuries. He pines away for Leyli, wandering in the desert and living a hermit-like existence. Neither his parents, nor hers, approve or permit their relationship.

The Azeri version is below…

O Sən İdin

Mən bir gözəllik heykəli, dilbər, afət bir pəri
Xəyalımda təsvir edər, durardım çoxdan bəri.
Yaraşıqlı, sevimli bir əndam ölçər-biçərim,
Yanağına, dodağına güldən rənglər seçərdim.
Xəyalımda yaratdığım o gözəllik pərisi,
Qəlbimə çox uyğun, munis görünmüşdü, doğrusu
O lövhəni ürəyimin özəinə nəqş etdim,
Sevdim onu, bir mum kimi eşqinə söndüm, bitdim.
Ara-sıra xəyalımda canlanırkən o afət,
Önümdə sanki titrəyirdi canlı bir həqiqət.
Nurdan yaranmış əlini sallayaraq deyirdi:
“Get, ara bu həqiqəti, taparsan” – söyləyirdi.
Bir sərsəri Məcnun kimi mən də düşdüm çöllərə,
Bu gizli sirri söylərim dağa, daşa, ellərə.
Bir çox rəssam sərgisini dolaşdım ölkələrdə,
Mən o canlı həqiqəti tapmadım heç bir yerdə.
Hər gözəli görüncə mən o lövhəni anardım,
Gündüz günləri, ayları, gecə ulduz sanardım,
Aylar, illər keçdi, ancaq o rəsmə bənzər afət
Tapılmadı. “Yaranmamış böyləsi—derdim—əlbət”.
Ürəyimdə ladin o bir günəş kimi parlayar,
Qızğın sevgi, parlaq ümid, qartal qüvvətli inam
Səslənirdi: Ümidini qırma, haydı, get, ara!
Mən də möhkəm etiqadla arrayırdım daima.
Ox, mələyim, o uğurlu saatda ən nəhayət,
Parladı bir günəş kimi izlədiyim həqiqət.
Şaşqın-şaşqın hey baxırdım, ey qəlbimin əməli,
O həqiqət sən idin, sən, ey gözəllik heykəli!

Enjoy more from Abdulla Shaig at his Azeri.org page.

Advertisement

Written by Aaron

May 1, 2011 at 6:14 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: