Aaron in Azerbaijan

Just another blog about Azerbaijan.

A Sunday Poem

leave a comment »

This week’s feature is a meandering poem by Mikayil Mushfig (Mikayıl Müşfiq) called Love of Life (Həyat Sevgisi):

Love of Life

O how to part with this great world around,
That grows more beautiful as time goes by?
O how to part with friends, forever bound
To struggle with the earth and with the sky?

Do not become the dew at break of day,
Shine like the sun, O heart, on mornings new!
How from this world to tear myself away
That revels at the hem of skies deep blue?

Look over there-the sky seems growing light,
And friends have met beneath the morning star
O how to part with dawns that shimmer bright
Like nuggets of pure silver, shining far?

How rich is Nature, how mysterious, too,
When you disclose her secrets, engineer!
How to discard the sense, the feeling new
Attached to stones in quarries, rising sheer?

Here hawks soar high where lofty mountains loom,
There pheasants breed, and springs like mirrors gleam
The nightingales, the gardens fair, in bloom,
O how to leave this sight, this lovely dream?

With life that is an endless, lasting fight,
With kindling flames that rage in blood and heart,
With sun and moon, with morning and with night,
And with the sky’s vast cupola, how to part?

O stars-the candles of each cherished thought,
O clouds-dream caravans that stir my heart,
Celestial sphere-my feelings’ airy port,
With these vast azure heavens, how to part?

My cherished love appears before my eyes,
I feel the flame of my poetic art,
My burning chest must ease itself with sighs:
With her sweet raven tresses, how to part?

The nightingale is sorrowing near the rose,
Though autumn comes-it lingers to depart,
Life, life! This cry of longing ever grows:
With love, with burning passion how to part?

With feelings new, you string your singing lute
My youthful pen, now just about to start!
O friends, give answer to my pain acute:
With this great seething fire flame, how to part?

For the Azeri version, read below…

Həyat Sevgisi

Ah, mən gündən-günə bu gözəlləşən
Işıqlı dünyadan necə əl çəkim?
Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən
Dostdan, aşınadan necə əl çəkim?

Dönmə bir şəbnəmə yaz səhərində,
Könül, günəş kimi parla yerində!
Göylərin lacivərd ətəklərində
Gedən bu qovğadan necə əl çəkim?

Baxınız, dan yeri sökülmüş kimi,
Dostlar bir cəbhəyə tökülmüş kimi,
Uzaqdan-uzağa xam gümüş kimi
Ağaran səhradan necə əl çəkim?

Təbiət varlıdır, təbiət xəsis,
Işlədərkən onu, sən ey mühəndis,
Mən də qart daşlara verdiyim bu hiss,
Bu incə mənadan necə əl çəkim?

Bir yanda tərlanlar, dumanlı dağlar,
Bir yanda kəklilər, ayna bulaqlar,
Bir yanda bülbüllər, çiçəkli bağlar,
Mən bu tamaşadan necə əl çəkim?

Həyat dedikləri bu keşməkeşdən,
Qəlbimdə, qanımda yanan atəşdən,
Gecədən, gündüzdən, aydan, günəşdən,
Bu əngin fəzadan necə əl çəkim?

Qarşımda dalğalı dərin bir ümman,
Ümmanı sarsıdar bir acı tufan,
Bəyaz köpükləri bir çiçək yapan
Şerdən, xülyadan necə əl çəkim?

Ulduzlar fikrimin çıraqbanıdır,
Bulud xəyalımın karıvanıdır.
Səma ki, hissimin aşiyanıdır,
Böylə bir səmadan necə əl çəkim?

Mehriban sevgilim qarşımda durdu,
Yenə şairliyim başıma vurdu,
Məndən Məcnun könlüm maraqla sordu:
—Bu saçı leyladan necə əl çəkim?

Xəzan acısına edib təhəmmül,
Gülün kölgəsində ötəndə bülbül,
—Həyat, həyat!—deyə çırpınır könül,
Könüldən, sevdadan necə əl çəkim?

Sən aldın aşını yeni hisslərdən,
Ey cavan qələmim, düşmə bəhərdən,
A dostlar, söylədim, mən bu hünərdən,
Bu təbi valadan necə əl çəkim?

For more from Mikayıl Müşfiq, go to his Azeri.org page.

Advertisement

Written by Aaron

July 10, 2011 at 10:59 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: