Aaron in Azerbaijan

Just another blog about Azerbaijan.

A Sunday Poem (a day late)

leave a comment »

My internet provider conspired to delay my blog posting and my first live fantasy football draft of the season last night, so the Sunday poem comes a day late and my fantasy football draft was doomed to Autodraft mediocrity. For our poem this week, from Fikrat Goja (Fikrət Qoca), we enjoy An Ordinary Man (Adi İnsan). Read more works by Fikrat at his Azeri.org page.

An Ordinary Man

I am not a gulp of water to be drunk:
I am not a road to be walked upon without ceasing.
It’s true, I’m just an ordinary man,
I’m not as great as you to become smaller.
It is greatness itself to just be an ordinary man, my brother!
It is a heavy burden to carry this name
For an entire lifetime.
I have my own family,
My own children,
My own bread, my own life,
My own generation,
My own house,
My own name.
I have a good neighbor
And I have a bad one, too.
I have both friends and enemies!
(Whether it is right or wrong)
I have my own self!
I am an ordinary man
Neither great, nor small.
It’s a heavy burden itself just to be an ordinary man.
I have both an open door,
And an open heart for my friends,
I always have bread and salt* on my table.
I am ready to meet death as a real man.
I am ready to struggle and fight for it.
But I can’t meet death grain-by-grain, drop-by-drop.
I can’t greet my enemy with a smile.
I am not a diplomat;
I’m just an ordinary man
I should be given credit if
I can hold onto this name until the end.

For the Azeri translation, read on…

Adi İnsan

Bir içimlik su deyiləm, içiləm:
bir aşırım yol deyiləm,
birnəfəsə keçiləm.
Düzdü, adi insanam,
sənin boyda deyiləm ki, kiçiləm.
Adi insan olmaq özü
böyüklükdür, qardaşım.
Bu adı daşımaq özü
bir insan ömrü üçün
böyük yükdür, qardaşım.
Öz ailəm var,
öz uşağım,
öz çörəyim, həyatım.
Öz nəslim,
öz ocağım,
öz adım.
Yaxşı qonşum,
pis qonşum var.
Dostum var, düşmənim var!
(Siyasətə düz gəlsə də, gəlməsə də.)
Mənim var!
Mən ki adi bir insanam,
nə kiçiyəm, nə böyük.
Adi insan olmaq özü,
ağır yükdü, ağır yük.
Dosta açıq öz qapım var,
dosta açıq ürəyim.
Dostlar üçün süfrəmdədir
həmişə
duz-çörəyim.
Mən ölümlə
kişi kimi
görüşməyə hazıram.
Bacardıqca vuruşmağa,
güləşməyə hazıram.
Amma onu zərrə-zərrə,
gilə-gilə
qarşılaya bilmərəm.
Mən düşməni gülə-gülə
qarşılaya bilmərəm.
Mən diplomat deyiləm ki,
adi insanam, adi.
Böyük işdir mən qorusam
axıracan bu adı.

Advertisement

Written by Aaron

August 29, 2011 at 11:45 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: