Aaron in Azerbaijan

Just another blog about Azerbaijan.

A Sunday Poem

leave a comment »

This week’s poem was written by Samad Vurghun (Səməd Vurğun) and is called Don’t Bend! (Əyilmə!):

Don’t Bend!

O life! At times it’s smirched with mire and dirt,
But see, life’s stage a thousand curtains knows
When you, young man, in difficult times are hurt,
Then bless the manliness which in you grows.

O Time! It may be pitiless, or sad,
And now and it brutally shakes the earth.
If Time intends to annihilate you, my lad,
Go boldly forward, and fight for all you’re worth.

O Boldness! Every moment it must imbue.
Without it, life would perish, that’s my belief.
And you, who’ve come to know my words are true,
As a man, a son of man, control your grief.

Now what I wished to say, I cry aloud:
Aspire to wide horizons, to highest skies!
Don’t think, young man, that life’s a rosy cloud,
And do not bend, no, not in any wise!

For the Azeri, read on…

Əyilmə!

Həyat! O çox zaman görünür iyrənc,
Bu səhnəd min bir qanlı pərdə var
Sən bu çətinliyə düşsən də, ey gənc,
İçində saxlanan qüdrətə yalvar!

Zaman! O amansız, qatil bir düşkün
Bəzən dünyaları döyər şiddətlə.
Səni də məhv etmək istərsə bir gün,
Hər şey qarşı çıx, həm də cürətlə.

Cürət! Odur bizi güldürən hər an,
Cürətsiz bir həyat məhv olur, inan.
İştə bu düsturu öyrənib də sən,
Ər oğlu ər kimi tab et bəlayə.

Mən bu sözlərimlə nə dedim bil sən,
Çırpın üfüqlərə, uç etilayə!
Ey gənc! Səadəti bir xəyal bilmə,
Nə olursa-olsun, yalnız əyilmə!

If you’d like to check out more poems by Səməd Vurğun, check them out here.

Advertisement

Written by Aaron

September 11, 2011 at 12:18 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: