Aaron in Azerbaijan

Just another blog about Azerbaijan.

A Sunday Poem

with one comment

This week, read a poem by Mammad Araz (Məmməd Araz) called If There Were No War (Müharibə Olmasa):

If There Were No War

If there were no war,
We could construct a bridge between Earth and Mars
Melting weapons in an open-hearth furnace.

If there were no war,
The harvest of a thousand years could grow in one day.
Scientists could bring the moon and stars to Earth.

The eyes of the general also says:
“I would be chairman in a small village
If there were no war!”

If there were no war,
We could avoid untimely deaths
Our hair would gray very late.

If there were no war,
We would face
Neither grief, nor parting.

If there were no war,
The bullet of mankind would be his word,
And the word of mankind would be love.

Below, the Azeri version…

Müharibə Olmasa

Əridib silahları
Biz marten sobasında,
Körpü yarada billik
Yerlə Mars arasında,—
Müharibə olmasa!

Yer min illik barını
Bircə gündə yetirər,
Alim ayı, ulduzu
Dartıb yerə gətirər,—
Müharibə olmasa!

General gözündə də
Bu hissi duyur adam:
“Tullayıb çinlərimi
Bir kənddə sədr olaram,—
Müharibə olmasa!”

Bəşərin qapısından
Vaxtsız ölüm gen düşər,
Insanın saçlarına
Yüz yaşında dən düşər,—
Müharibə olmasa!

Sevənlər aləmində
Nə qəm, nə həsrət olar,
Bəşərin gülləsi—söz,
Sözü—məhəbbət olar—
Müharibə olmasa!

You can check out more of Mammad Araz’s writings at Azeri.org.

Advertisement

Written by Aaron

September 25, 2011 at 8:19 am

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. The bullet of mankind would be his word,
    And the word of mankind would be love.

    Awesome.

    an irenicon

    September 25, 2011 at 8:39 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: